ทฤษฎีองค์การ ในศตวรรษที่ 21: The next station of Organization Theory (ตอน 1)

You may also like...

2 Responses

  1. 6 พฤษภาคม 2015

    […] ย้อนอ่าน ทฤษฎีองคืการ ในศตวรรษที่ 21 (ตอน 1) […]

  2. 6 พฤษภาคม 2015

    […] ย้อนอ่าน ทฤษฎีองค์การ ในศตวรรษที่ 21 ตอน 1 […]